Program exkurze 13. pedologických dnů

 

3. září 2009

Exkurze - lokality na Ostravsku. Trasa:

1. Odjezd od VŠB - TU Ostrava 8.30 hod.

2. Halda Ema (hořící halda, výhled na město, rekultivace v okolí) 9.00 - 10.00

a a

3. Landek (výchozy svrchního karbonu, v případě špatného počasí návštěva Hornického muzea Landek 10.20 - 10.50

a

4. Hlučín (kvarterní glaciální sedimenty, pseudoglejové procesy) 11.10 - 11.40

a a

5. Heřmanický rybník (těžená halda, akumulace slaných důlních vod) 12.00 - 12.30

a a

6. Kostel sv. Petra z Alcantary (pokles terénu o více než 30 m vlivem poddolování a záchrana stavby) 12.50 - 13.15

a

7. Darkov (rekultivace poklesové kotliny "Darkovské moře") 13.30 - 13.50

a a

8. Darkov - lázně (pouze v případě časové rezervy) 13.50 - 14.20

a

9. Návrat k VŠB - TU Ostrava 15.00 hod.

Mapa exkurze

a

Na setkání při exkurzi se těší...

a
webmaster:bednarm@prfnw.upol.cz