Česká pedologická společnost
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vás zvou na

13. pedologické dny
na téma

PŮDA V PRŮMYSLOVÉ KRAJINĚ

pod záštitou

náměstka ministra zemědělství pro ŽP, výzkum a vzdělávání Ing. Jiřího Urbana
a rektorů pořádajících univerzit
prof. RNDr. Lubomíra Dvořáka, CSc. a prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc.

Akce se koná u příležitosti 160. výročí založení VŠB-TU Ostrava.

Konference se uskuteční ve dnech 2. – 3. 9. 2009 v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě (17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba, www stránky univerzity, mapka areálu VŠB - TU) v budově auly, sál NA-2.

 

Vědecký výbor

Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., Dr.h.c.
Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Ing. Pavel Novák, CSc.
Prof. Ing. Alois Prax, CSc.
Prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Organizační výbor:
Ing. Marek Bednář
Ing. Dagmar Kopecká
Dr. Ing. Dalibor Matýsek
Mgr. Patrik Netopil
Ing. Pavel Novák, CSc.
Prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Ing. Hana Škrobánková, PhD.

Adresa organizačního výboru:

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Katedra ekologie a životního prostředí
Univerzita Palackého
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc
tel. 585634560
FAX: 585225737
e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz

Předběžný program:

2. 9. - prezentace příspěvků a posterových sdělení se zaměřením zejména na půdy devastovaných území, městských aglomerací, kontaminované půdy, rekultivované lokality, půdy na výsypkách a haldách atd.

3. 9. - odborná terénní exkurze – lokality v průmyslové krajině Ostravska

Termín pro přihlášení, uhrazení vložného i zaslání kompletního příspěvku v elektronické podobě: do 25. 5. 2009 10 hod. (termín byl prodloužen!). Registrace bez aktivní účasti (mluvené slovo, poster) je možná i nadále!

Ze zaslaných příspěvků vědecký výbor vybere témata pro přednášky a posterová sdělení. O rozdělení budou autoři informováni do 30. 5. 2009 na těchto www stránkách. Délka příspěvku do sborníku bude pro obě formy prezentace stejná - 4 strany podle přiloženého vzoru.

Vědecký výbor předá příspěvky oponentům a do 15. 6. 2009 budou autoři kontaktováni k provedení případných změn.

Detailní program konference bude prezentován ve druhém cirkuláři do 30. 5. 2009.

Vložné:

- registrační poplatek (včetně DPH) - 1500,- Kč
- registrační poplatek (včetně DPH) – důchodci, studenti, interní doktorandi –  1000,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje organizační náklady, sborník, exkurzi s balíčkem občerstvení, oběd a společenský večer.

Ubytování si zajišťují účastníci individuálně, nejlépe na kolejích VŠB - TU v Ostravě. Informace o ubytování najdete na http://ubytovani.vsb.cz.

Kontaktní adresa:

Ubytovací služby VŠB - TUO
Studentská 1770
700 32 Ostrava - Poruba
telefon:596 996 155
e-mail: hotel@vsb.cz

Cena ubytování:

Jednolůžkový pokoj hotelové ubytování: 550,- Kč
Dvoulůžkový pokoj: 660,- Kč
Apartmán malý jednolůžkový: 800,- Kč
Apartmán dvoulůžkový: 1100,- Kč

Platba vložného:

Banka: Komerční banka Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc
Swift code: KOMB-CZ-PP

Při platbě v Kč použijte následující účet:
Číslo účtu: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 993104471
Specifický symbol: bude vygenerován po registraci, obdržíte také e-mailem
IBAN:CZ0901000000191096330227

Platbu v EURO zasílejte na účet:
Číslo účtu: 43-3855090287/0100
Variabilní symbol: 993104471
Specifický symbol: bude vygenerován po registraci, obdržíte také e-mailem
IBAN:CZ9801000000433855090287

Majitel účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592, DIČ CZ61989592

Daňové doklady budou účastníkům předány při prezentaci.

webmaster:bednarm@prfnw.upol.cz