Pokyny pro autory

Šablony pro příspěvky

Pro vkládání vašich příspěvků použijte prosím výhradně formát definovaný touto šablonou:

template_SC.doc

Příspěvky odešlete na adresu patrik.netopil@email.cz nejpozději do 25.5.2009.

Doporučený formát posteru je A0 (cca 84x110cm).

 

webmaster:bednarm@prfnw.upol.cz